Prenatale onderzoeken

In de zwangerschap kan je baby onderzocht worden op eventuele aangeboren afwijkingen. Deze onderzoeken worden op verschillende momenten in de zwangerschap gedaan. Jullie hebben zelf de keuze om van deze onderzoeken gebruik te maken.

Onderzoeken die mogelijk zijn:

Combinatietest
De combinatietest is een kansberekening op het risico op een kindje met het Syndroom van Down, daarnaast wordt ook gekeken naar het Syndroom van Patau en Edwards. De test kan tussen 11+3 weken en 13+6 weken worden gedaan en bestaat uit twee onderdelen:

  • bloedonderzoek bij de moeder
  • een echo om de dikte van de nekplooi te meten

Alle zwangeren, ongeacht de leeftijd, moeten de combinatie test zelf betalen. Tenzij de aanvullende verzekering hierin voorziet of bij een medische indicatie (een eerder kind met een trisomie, of een gebalanceerde translocatie). Voor 2017 zijn de kosten tussen de € 168, – en € 170, -.

NIPT test
NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. Bij deze test wordt er bloed bij de zwangere afgenomen en kan er gescreend worden op de meest frequente chromosomenafwijkingen als bij de combinatietest. Een NIPT is mogelijk doordat er erfelijk materiaal van de placenta aanwezig is in het bloed van de moeder. De bloedafname is mogelijk vanaf 11 weken.

Belangrijk: dit zijn de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de financiën.
NIPT is een test, die vanaf 1 april 2017 beschikbaar is voor iedereen. Deze test blijft aangeboden worden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kindje met trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom), of vanwege andere medische redenen of een eerder kind met een van deze drie aandoeningen. De zwangeren die direct een NIPT willen in plaats van de combinatietest betalen een eigen bijdrage van € 175, -. Dit bedrag dient voor het bloedonderzoek betaald te worden via www.niptbetalen.nl
Voor deze test is het tekenen van een toestemmingsformulier nodig.

Voor meer informatie: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
www.meerovernipt.nl

Voor meer informatie:
www.prenatalescreening.nl
www.screeningscentrum-iris.nl
www.umcutrecht.nl/subsite/zwanger-onderzoek
www.downsyndroom.nl
www.vbok.nl

Twintig weken echo (SEO)
Deze medische echo wordt tussen 18 en 22 weken zwangerschap gedaan. In eerste instantie is de echo bedoeld om te zien of er geen sprake is van een open ruggetje, maar ook naar de aanleg van alle andere organen wordt gekeken. Het is bedoeld om lichamelijke afwijkingen op te sporen zodat er gekeken kan worden welke behandeling er gestart kan worden na de geboorte, of in ernstige gevallen soms tijdens de zwangerschap. De baby wordt ook opgemeten zodat er al vroeg een inzicht is of de baby mooi groeit.
Daarnaast wordt er gekeken waar of de placenta zich ingenesteld heeft en of er voldoende vruchtwater is.
Mochten er wel afwijking gezien zijn, dan krijgen jullie dit van de echografist te horen.
Indien nodig wordt een verwijzing naar een Academisch Ziekenhuis geregeld. Voor ons gebied is dat het WKZ in Utrecht.