Oorzaken van een miskraam

Een zwangerschap bestaat uit een vruchtzak en een embryo. Bij een goede zwangerschap ontwikkelt het embryo zich tot een baby.
Een miskraam wordt meestal veroorzaakt door een afwijking van het embryo. Het embryo kan niet verder groeien en wordt afgestoten. De oorzaak is meestal een chromosoomafwijking die bij de bevruchting is ontstaan. Deze chromosoomafwijking is zelden erfelijk en meestal zijn er dus geen gevolgen voor een volgende zwangerschap.
Een miskraam wordt niet veroorzaakt door een lichamelijke inspanning.