Aangifte gemeente

In Nederland is het verplicht om binnen 3 werkdagen aangifte gedaan te hebben. Dit moet in de gemeente waar de baby is geboren.
De geboortedag zelf telt niet mee. Als het niet binnen drie dagen kan, omdat het weekend is of een feestdag, dan mag het later maar op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag.

Vergeet niet een identiteitsbewijs en zo nodig trouwboekje en/of erkenningspapieren mee te nemen.
Van te voren moet een afspraak gemaakt worden bij de desbetreffende gemeente.

Gemeente Tiel: www.loket.tiel.nl
Gemeente Culemborg: www.culemborg.nl digitale balie
Gemeente Buren: www.buren.nl
Gemeente Vianen: www.vianen.nl
Gemeente Nieuwegein: www.nieuwegein.nl/afspraakmaken

Vergeet ook niet om de baby in te schrijven bij de zorgverzekeraar.