Eerste controle

De eerste controle vindt plaats rond de 8ste week van de zwangerschap.

Tijdens deze eerste controle doorlopen we jullie medische achtergrond om te zien of er bijzonderheden zijn, waar we in de zwangerschap rekening mee moeten houden. Ons verzoek is om de intakevragenlijst voor de eerste afspraak in te vullen en terug te mailen, zodat we eventuele aanvullende informatie al op kunnen zoeken.

Er wordt een echo gemaakt om te kijken of het een intacte zwangerschap is.

Er wordt op het laboratorium van de polikliniek bloed afgenomen voor:

  • Bloedgroep en rhesusfactor D en c
  • Irregulaire antistoffen
  • Hepatitis (een leverziekte)
  • Lues (een geslachtsziekte)
  • HIV
  • Rode hond (een kinderziekte)
  • Hb (ijzergehalte)
  • Glucose (suikergehalte)

Lees ook de folder “zwanger” zie downloads.
Verder word je geïnformeerd over de mogelijke prenatale onderzoeken.

Tijdens het eerste consult wordt uw toestemming gevraagd om gegevens uit te kunnen wisselen met de huisarts, apotheek, kraamzorg en jeugdverpleegkundige.

PRN: Perinatale Registratie Nederland: een samenwerking van 4 beroepsorganisaties, verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en huisartsen.
www.perined.nl

Praeventis: Hier worden de registraties verricht voor de ent-administratie, de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma.
www.zorggegevens.nl/bevolking/rijksvaccinatieprogramma/

Peridos: is een digitaal dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Down Syndroom en de 20 weken echo gegevens vastleggen.
www.peridos.nl

Mocht je voor een eerdere zwangerschap bij een andere verloskundige onder begeleiding zijn geweest, is het prettig als je die gegevens tijdens de eerste controle meeneemt.
Mocht je bij een gynaecoloog onder controle geweest zijn is het fijn als je deze gegevens alvast opvraagt.