Wetenschap en onderzoeken

Op dit moment doen wij mee aan onderstaande onderzoek.


Baby Research Center
Wetenschappelijk onderzoek voor een gezonde start.
Wetenschappelijk onderzoek helpt antwoord te geven op dit soort vragen. Deze antwoorden helpen om gezondheid en ontwikkeling van kinderen te verbeteren. Zo heeft onderzoek bijvoorbeeld geleid tot verbeterde opvoedingsadviezen, waardoor het risico op wiegendood is verminderd. Dit was alleen mogelijk dankzij de deelname van vele gezinnen aan wetenschappelijk onderzoek.


Het Baby Research Center (BRC) doet al vele jaren onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de babyhersenen.
Ook onderzoek het BRC factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen zoals de (psychische) gezondheid van de zwangeren vrouw, en de kwaliteit van de zorg voor de baby.

Bent u in verwachting?
Dan kunt u bijdragen aan de kennis over de ontwikkeling en de gezondheid van het jonge kind en de zwangere vrouw. Wij hopen van harte dat u zich wilt inschrijven als mogelijke deelnemer aan onderzoek bij het BRC> Met uw inschrijving bent u nergens aan verbonden. Het betekent alleen dat u tijdens de zwangerschap of de eerste jaren van uw baby kunt worden uitgenodigd om mee te doen aan één van onze onderzoeksprojecten. Deze projecten kunnen heel verschillend zijn. Het kan zijn dat u vragenlijsten invult tijdens en na de zwangerschap of dat u wordt uitgenodigd voor een bezoek aan ons BRC. Na deze uitnodiging beslist u altijd zelf of u wel of niet mee wilt doen.

Waarom meedoen?
– U helpt de kennis vergroten over de (psychische) gezondheid van zwangere vrouwen
– U helpt de kennis vergroten over de gezonde ontwikkeling van kinderen
– U helpt mee aan het verbeteren van opvoedingsadviezen en behandelingen

Inschrijven?
Inschrijven kan op www.babyrearchcenter.nl
Ook kunt u een email sturen naar brc@ru.nl of u kunt bellen naar 024-3611203